DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

ROEFS Elbląg. Szkolenie Prawo Zamówień Publicznych

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, które odbędzie się 15 marca 2012. Zgłoszenia przyjmowane będą do 9 marca.

Wiadomość archiwalna

A A A

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników szkolenia w zakresie obowiązujących przepisów regulujących proces udzielania zamówień publicznych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i Zasadą Konkurencyjności.

Podczas szkolenia omówione zostaną kwestie z zakresu:

  • podmiotowego stosowania PZP i ZK
  • konieczności przeprowadzania postępowań w sposób zapewniający konkurencyjność,
  • zasad efektywnego zarządzania finansami,
  • szacowania wartości zamówienia,
  • konkurencyjnego opisu przedmiotu zamówienia,
  • etapów procedury zasady konkurencyjności i przetargu nieograniczonego,
  • kształtowania umiejętności udzielania zamówień publicznych w sposób zgodny z przepisami gwarantujący kwalifikowalność wydatków.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przy ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu, a poprowadzi je Kamil Zbroja.
Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w min. 80% czasu jego trwania.
Więcej informacji uzyskać można kontaktując się z Punktem Informacyjnym Ośrodka – drogą mailową () lub telefonicznie (55 642 18 85).

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia, program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Ośrodka – www.elblag.roefs.pl. Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w szkoleniu – będzie ono potwierdzane przez organizatora drogą telefoniczną lub mailowo (adres mailowy podany w zgłoszeniu).

Wiadomość pochodzi z serwisu regionalnego wim.ngo.pl

data wydarzenia: 2012-03-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.